Thời gian giao hàng: 8h – 18h. Chủ nhật làm buổi sáng

Lưu ý : Khách hàng mới mua nước lần đầu, nếu chưa có vỏ bình để đổi nước. Thì khách hàng phải cọc tiền vỏ bình là 50k/ 1 vỏ bình. (không cho mượn vỏ bình)

Những loại vỏ bình khách hàng có sẵn được đổi tại Trường Phát Đạt: không cần phải cọc vỏ bình. Chỉ đổi được các loại vỏ bình nước có nhãn hiệu, thương hiệu sau đây: Vĩnh Hảo, Vihawa, Lavie, Viva, Bidrico, ion Life, AQUAwater.

Giao hàng tận nơi miễn phí đến tầng trệt, và trên lầu phải có thang máy

Nếu khách hàng ở trên lầu, mà không có thang máy đi lên. Thì khách hàng phải trả thêm phí phụ thu vác bình nước đi bộ lên lầu là:

+ Vác lầu 1 là – 3k/ bình

+ Vác lầu 2 là – 5k/bình

+ Vác lầu 3 là – 10k/bình

+ Lầu 4 không bán

+ Tiền giữ xe (nếu có) khách hàng trả